Úvodem

Esoterika je mocné odvětví, kterým se naučíte poznávat své duchovní hodnoty. Je to disciplína, která v sobě zahrnuje touhu učit se a poznávat nové věci. Je to rozdíl, vzít si učebnici chemie a vštípit si do hlavy vzorečky, abyste pochopili, jak se odehrávají chemické reakce. My si z tohoto principu vezmeme jen to, co nás bude zajímat pro esoteriku.

Jsou to vaše emoce, které jsou vlastně „chemickými substancemi“, které si vy můžete v životě upravovat tak, jak zrovna potřebujete, ať už pozitivní (láska) nebo negativní (zloba). Není to vzorec jako v chemii, my máme tu možnost si přetransformovat emoce, které nemusíme dosazovat pořád do stejné rovnice. Naopak, je jich tolik, že ani sami je nedokážeme všechny identifikovat.

Ať už tedy do ruky vezmete kyvadlo nebo karty a snažíte se o jakýsi výklad, už tím v podstatě zkoumáte cosi nadpozemského. Nicméně člověk není čaroděj a měl by svým technikám přicházet na kloub i tím, že mu někdo své zkušenosti předá. Záleží poté na něm, jestli si karty bude vykládat jen pro sebe nebo jim dá důležitost a naučí se je rozpoznávat i s intuicí, která mu leccos naznačí.

Každý má tak vlohu pro něco jiného, ale na duchovní úrovni jsme si všichni rovni. Pokud tedy v sobě objevíte jakýsi potenciál, je to způsob, jak si ujasnit i své životní priority.

Esoterická škola nabízí spoustu kurzů, ale rozhodnutí záleží na vás. Energie, která nás obklopuje a práce s ní, tak souvisí s pojmem reiki a shambally. Obě jsou to energie univerzální, nicméně každá je jiná a také vychází z odlišného konceptu. Jedna pracuje více s vědomím, druhá s nevědomím, také techniky jsou rozličnějšího rázu. Reiki pracuje více s tělem, tedy se somatickou částí, shamballa zase se spiritualismem a nevědomím.

Obě metody tak vyžadují vaši plnou pozornost a soustředěnost. Uvolnění blokád, očištění aury a čaker, přerozdělení nových symbolů a dalších poznatků se vám zalíbí. Část učiva můžete věnovat samostudiu, ale lépe vědomosti načerpáte v samotném kurzu. Sami nemusíte pochopit to, co je na mysli a zbytečně budete mít v hlavě zmatek. Učitel reiki je tu od toho, aby vás všemu učil postupně a pomalými krůčky. Kniha se nedá přečíst jedním dechem tak, aby v ní bylo vše pochopeno a uvedeno na pravou míru.